Metro Bangkok BTS Green Line Extension

บริษัท เอเอสซีจี อินเตอร์โปร (เอเชีย) จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญวิศวรรมด้าน เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) จึงได้รับความใว้วางใจร่วมงานกับ ALMiG เป็นผู้ดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของระบบ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการทำงานของเครื่อง และ ความปลอดภัย จึงเป็นควาามภาคภูมิใจอีกครั้งที่มีส่วนร่วมให้การคมนาคมของประเทศไทยดีขึ้น

Visitors: 77,094