• ให้คำปรึกษา การวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง การเริ่มต้นจนจบกระบวนการ เราเป็น Multi-brand Air compressor solutions สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างครบวงจร
  • เราพร้อมดูแลหลังการขายให้ท่าน กรณีเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ พร้อมบริการ 24 ชม. อีกทั้งยังมีบริการเครื่องสำรองฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิต
  • ศูนย์กระจายสินค้า 2 สาขา ที่กรุงเทพมหานครและระยอง พร้อมบริการทุกจังหวัด

ลงทะเบียนรับแคตตาล็อกและโปรโมชั่น

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 61,173