• ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการปั๊มลมอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งสามารถคัดสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของระบบอัดอากาศ แต่ละประเภทมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของอากาศอัด เป็นอันดับแรกควบคู่กับประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน เพราะเราตระหนักดีว่า หากคุณภาพของอากาศที่ออกจากปั๊มลมไม่ได้คุณภาพ จะสร้างความเสียหายให้กับกระบวนการอย่างประเมินค่าไม่ได้
  • เรามีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพที่ผ่านการอบรมด้านสินค้าและบริการ เพื่อรองรับการให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง บริการหลังการขาย 24 ชม. รวมถึงบริการเครื่องสำรองกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิตจากจุดเริ่มต้นที่เราตระหนักถึงความสำคัญของระบบอัดอากาศสำหรับอุตสาหกรรม เราจึงเน้นนำส่งคุณภาพของสินค้าและความเป็นมืออาชีพของบริการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีลูกค้าครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม และยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

พันธกิจ

  • เราจะคัดสรรเทคโนโลยีที่ดีสุดของระบบอัดอากาศแต่ละประเภทมาตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • รักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีโดยการส่งมอบงานคุณภาพ ตรงตามเวลา และจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  • เพื่อการดูแลลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นไป

 

 

 

Visitors: 82,139