บริษัท เอเอสซีจี อินเตอร์โปร (เอเชีย) จำกัด

  • ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการปั๊มลมอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 32 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งสามารถคัดสรรดทคโนโลยีที่ดีที่สุดของระบบอัดอากาศ แต่ละประเภทมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของอากาศอัด เป็นอันกับแรกควบคู่กับประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานเพราะเราตระหนักดีว่า หากคุณภาพของอากาศที่ออกจากปั๊มลมไม่ได้คุณภาพ จะสร้างความเสียหายให้กับกระบวนการอย่างประเมินค่าไม่ได้
  • เรามีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพที่ผ่านการอบรมด้านสินค้าและบริการ เพื่อรองรับการให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง บริการหลังการการขาย 24 ช.ม. รวมถึงบริการเครื่องสำรองกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิตจากจุดเริ่มต้นที่เราตระหนักถึงความสำคัญของระบบอัดอากาศสำหรับอุตสาหกรรม เราจึงเน้นนำส่งคุณภาพของสินค้าและความเป็นมืออาชีพของบริการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีลูกค้าครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม และยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการนำระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร เราจึงเน้นนำส่งคุณภาพของสินค้า และความเป็นมืออาชีพของทีมบริการมาอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ (Vision)

" บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นที่ยอมรับด้านการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน

ยึดมั่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง และอยู่เคียงข้างลูกค้าอย่างยั่งยืน "

 

พันธกิจ (Mission)

  • เราจะคัดสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของระบบอัดอากาศแต่ละประเภทมาตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • เราจะรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีโดยการส่งมอบงานคุณภาพ ตรงตามเวลาและจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อการดูแลลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นไป

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

" บริษัท เอเอสซีจี อินเตอร์โปร (เอเชีย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดยการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง "

 

 

 

 

 

Visitors: 104,414