Turnkey project

บริษัท เอเอสซีจี อินเตอร์โปร (เอเชีย) จำกัด เชี่ยวชาญในการจัดทำโครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วางแผน  ออกแบบ จัดหา เครื่องจักรและการก่อสร้าง เรามีทีมวิศวกรและทีมบริการลูกค้าที่พร้อมให้บริการก่อนและหลังการซื้อ

สำหรับการลงทุนใหม่

 • เรายินดีให้คำปรึกษา
 • วางแผนงบประมาณ
 • การวางแผนงาน
 • ออกแบบ
 • ดำเนินการก่อสร้าง
 • ติดตั้งผลิตภัณฑ์
 • ติตตั้งงานระบบ
 • ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ

 

สำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

 • Chemical Cleaning & Corrosion Inhibitor
 • Fiber Cement
 • Road Paint
 • UPVC Pipe on Site Production

 

 

Visitors: 106,448