ควรเลือกใช้เครื่องอัดอากาศชนิดใด

อุตสาหกรรมของเราควรใช้เครื่องอัดอากาศชนิดใด?

          เครื่องอัดอากาศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ชนิด Dynamic และ Displacement

1. Dynamic Compressor

          อัดอากาศโดยอาศัยแรงเหวี่ยงจาก Impeller ทำให้เกิดพลังงานจลน์กับอากาศ จากนั้นลดความเร็วของอากาศลงโดยอาศัยรูปร่างของโครงสร้างภายในเครื่องอัดอากาศ (Housing) ทำให้พลังงานจลน์เปลี่ยนรูปเป็นความดัน แล้วไหลออกทางด้านจ่ายเครื่องอัดอากาศชนิดนี้ที่รู้จักกันดี คือ Turbo Compressor เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการปริมาณลมมากอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. (ไม่ควรให้เครื่องมีสภาวะ Unload เนื่องจากมอเตอร์กินกระแสไฟฟ้าสูง) ไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น Impeller ลมที่ได้จึงมีคุณภาพสูงไม่มีละอองน้ำมัน

 

2. Displacement Compressor

          ทำงานโดยดูดอากาศเข้าไปในห้องอัด แล้วลดปริมาตรอากาศโดยใช้การหมุนขบกันของโรเตอร์ หรือการอัดของลูกสูบ ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องอัดอากาศ เมื่ออากาศถูกลดปริมาตรลง จะทำให้มีความดันสูงขึ้น แล้วไหลออกทางด้านจ่าย

2.1) Screw Compressor การอัดลมเกิดขึ้นจากการหมุนขบกันของโรเตอร์ อากาศอัดที่ได้มีอุณหภูมิต่ำกว่าแบบลูกสูบ เสียงเครื่องเงียบ และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม.

  • Screw Oil Free กรณีที่ต้องการลมคุณภาพสูงเหมือนกับ Turbo Compressor แต่ไม่ได้ต้องการใช้ลมที่มีความดันสูง หรือมีปริมาณมากตลอด 24 ชม. สามารถใช้ Screw Oil Free ได้ เพราะเครื่องประเภทนี้สามารถทำงานต่อเนื่อง 24 ชม. หรือไม่ก็ได้
  • Screw Oil Flood เหมาะกับสำหรับงานทั่วไปที่ผลิตภัณฑ์สามารถสัมผัสกับน้ำมันได้

   

2.2) Reciprocating Compressor การอัดลมเกิดขึ้นจากการทำงานของลูกสูบเคลื่อนขึ้น-ลงในกระบอกสูบ เครื่องอัดอากาศประเภทนี้จะมีขนาดเล็ก มีส่วนที่เคลื่อนที่มากชิ้นทำให้อัตราการสึกหรอสูง เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการปริมาณลมมากนัก และไม่ต้องเดินเครื่องตลอด 24 ชม.

Visitors: 109,533